Blog: Buletinul Parohial

Duminica a 6-a dupa Rusalii (Vindecarea slabanogului din Capernaum)

By Parintele Moldovan on 02.07.2019
28 iulie 2019
Ev. Matei 9, 1 - 8

Image result for Vindecarea slabanogului din Capernaum                   În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a venit în cetatea Sa. Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iartate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta hulește. Și Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre?

Vindecarea slabanogului din Capernaum

Duminica a 5-a dupa Rusalii (Vindecarea celor doi demonizati din tinutul Gadarei)

By Parintele Moldovan on 02.07.2019
21 iulie 2019
Ev. Matei 8, 28 – 34; 9,1

Image result for Duminica a 5-a dupa Rusalii               În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizați care ieşeau din morminte, atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi, iată, au început să strige şi să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?

Vindecarea celor doi demonizati din tinutul Gadarei

Sambata 20 iulie 2019 (Sfantul si slavitul Prooroc Ilie Tesviteanul)

By Parintele Moldovan on 02.07.2019
20 iulie 2019
Ev. Luca 4, 22 – 30

                  În vremea aceea toţi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura lui Iisus şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a zis: Cu adevărat, îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici, în patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. 

Sfantul si slavitul Prooroc Ilie Tesviteanul

Duminica a 4-a dupa Rusalii (a Sf. Parinti de la Sinodul al IV – lea Ecumenic - Vindecarea slugii sutasului)

By Parintele Moldovan on 02.07.2019
14 iulie 2019
Ev. Ioan 17, 1 – 13
 

Image result for Duminica a 4-a dupa Rusalii                          În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Şi acum, preaslăveşte-Mă  Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. 

Vindecarea slugii sutasului

Duminica a 3-a dupa Rusalii (Despre grijile vietii)

By Parintele Moldovan on 02.07.2019
7 iulie 2019
Ev. Matei 6, 22-33
 

Image result for Duminica a 3-a dupa Rusalii                      Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va disprețui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât haina?

Grijile
Rusalii
Vietii

Duminica a 2-a dupa Rusalii (a Sfintilor Romani)

By Parintele Moldovan on 10.06.2019
30 iunie 2019
Ev. Matei 4, 18-23

 

                   Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tătăl vostru Cel din ceruri.

Sf. Ap. Petru si Pavel

By Parintele Moldovan on 10.06.2019
Sambata  29 iunie 2019
Ev. Matei 16 , 13-19

                     În vremea aceea, venind în părţile Cezareii lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii Săi, zicând: cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns Lui: unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii Ilie, iar alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Atunci Iisus le-a zis: dar voi cine ziceţi că sunt Eu?

Nasterea Sf. Proroc Ioan Botezatorul (Sanzienele sau Dragaica)

By Parintele Moldovan on 10.06.2019
Luni  24 iunie 2019
Ev. Luca 1, 1-25; 57-68, 76, 80
 

                 Deoarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi, aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, prea-puternice Teofile, după ce am urmărit toate cu de-amănuntul de la început, să ţi le scriu pe rând, ca să te încredinţezi despre temeinicia învăţăturii pe care ai primit-o.

Duminica intai dupa Rusalii (a Tuturor Sfintilor)

By Parintele Moldovan on 10.06.2019
23 iunie 2019
Ev. Matei 10, 32-33; 37-38 si 19, 27-30

              

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri.

Pogorarea Sfantului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) Duminica a 8-a dupa Pasti

By Parintele Moldovan on 10.06.2019
16 iunie 2019
Ev. Ioan 7, 37-53 ; 8,12
 
                 ​ În ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii –, Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească cei ce au crezut în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci, mulţi din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Prorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristos. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos?