Newsletter 9/17/2020

By SuperUser Account on 12.09.2020

Inline image 

Buletin - Newsletter, Sept. 17, 2020

Dragi enoriași,

Aș dori să vă anunț că în această duminică, 20 septembrie, vom face o rugăciune specială pentru începerea noului an școlar. Prin urmare, atât elevii și studenții, cât și profesorii lor, sunt invitați să ia parte la această rugăciune de binecuvântare.

De asemenea, săptămâna următoare vom demara sesiunile noastre de catehism pentru adulți. Tinerii sunt și ei invitați să participe. Sesiunile vor avea loc pe Zoom, la o adresă pe care o vom trimite foarte curând. Vom începe vineri, 25 septembrie, la ora 18.00.

Nu în ultimul rând, corul „Armonia” al bisericii noastre a revenit duminica trecută din vacanță și după lunga pauză datorată pandemiei. Ne vor încânta, de acum, fiecare liturghie duminicală cu minunatele lor răspunsuri muzicale. Le mulțumim și pe această cale.

O săptămână binecuvântată tuturor!

În Hristos,
Pr. Dragoș
519-253- 9333

 

Dear parishioners,

Greetings and blessings to all of you!

I would like to let you know that this Sunday, September 20, we will have a special prayer for the beginnig of the new school year. Therefore, both students and teachers are invited to take part in this blessing prayer.

Additionally, next week we will start our catechism sessions for adults. Young people are also invited to participate. The sessions will take place on Zoom, at an address that we will send you very soon. We will start on Friday, September 25, at 6 p.m.

Last but not least, the "Harmony" choir of our church returned last Sunday from the summer break and the long break due to the pandemic. From now on, they will delight us every Sunday liturgy with their wonderful musical responses. A warm thank you.

Wishing you all a blessed week,

In Christ,
Fr. Dragoș
519-253- 9333

 

 

ÎNCEPÂND CU 12 IUNIE - CREDINCIOȘII  POT  PARTICIPA  LA SLUJBELE  BISERICII! Starting June 12th our church will  open with limited capacity.

By SuperUser Account on 12.06.2020
ÎNCEPÂND CU 12 IUNIE - CREDINCIOȘII  POT  PARTICIPA  LA SLUJBELE  BISERICII  !
Asa cum prevăd reglementările sanitare vă rugăm să urmati protocolul de sanitarizare.
Nădajduim să ne vedem cu bucurie și sănătate.
Sâmbătă seara  ora 5.45 pm Vecernia  și Duminică Sf Liturghie.      
Doamne ajută!
 
Starting June 12th our church will  open with limited capacity.
Please follow all the rules and regulations once in church.
We hope to see you joyful and happy.
Saturday 5.45 pm Vespers and Sunday 9 am Matins and 10 am Divine Liturgy.
God bless!

Cuvântul Preotului (5/26/2020): Despre viețuirea cea ortodoxă și traiul cel… „neortodox”

By Parintele on 26.05.2020

Despre viețuirea cea ortodoxă și traiul cel… „neortodox”

            A viețui înseamnă a avea viață întru Dumnezeu, Izvorul Vieții; înseamnă a via, a ființa după chipul și asemănarea Dătătorului de viață, Dumnezeu.

          A viețui ortodox înseamnă a-ți exprima această viață într-un mod drept-credincios, a viețui drept, astfel încât ființarea noastră, în toată manifestarea ei, să fie o permanentă dreaptă-slăvire și slujire a Dreptului și Adevăratului Dumnezeu (ορθοδοξία = ορθός+δόξα; Orthodoxia = orthos + doxa, adică dreapta slăvire). Viețuirea are, așadar, un caracter sacramental-liturgic religios. Viețuirea este legată indispensabil de credință, de dreapta credință. A viețui înseamnă a fi purtător de Viață-Hristos, a sluji Vieții-Hristos; înseamnă nu doar a AVEA viață, ci și A FI viață, prin Dumnezeu.

+IOAN CASIAN: MATERIAL VIDEO PENTRU SCOLILE DE DUMINICA

By Parintele on 30.04.2020
Hristos a înviat!
Preacucernici Părinți,
Găsiți aici ultimile materiale săptămânale recomandate de Comisia mitropolitană de educație pentru cei mai tineri pe grupe de vârstă. Vă invit să o distribuiți coordonatorilor școlilor duminicale pentru a ajunge la copii.
Mulțumesc.
 
+Ioan Casian  
Episcopul Ortodox Român al Canadei
Saint-Hubert, 28 aprilie 2020
 
GRUPA A (3/4-7 ani)
Link 1 - Poveste de Pasti                  Link 2 - Joc muzical pentru prescolari
 
GRUPA B (8-12)                                               GRUPA C (13-18)
https://youtu.be/LgUFRtWPyYr4                       The Gospel According
                                                                           to Matthew (Evanghelia după Matei)

Învierea Domnului

Folosiți și materialul încărcat pe portalul comisiei de educație pentru aceste teme. Materialul este acolo scris iar fișele de lucru sunt bilingve (română și engleză).

 

Lumina lui Hristos luminează tuturor!

By Parintele on 18.04.2020
Iubiți credincioși şi credincioase,
 
Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos să aducă în sufletele și casele dumneavoastră lumină  sănătate, bucurii și putere multă în aceste vremuri de mare tulburare.
 
De la Ierusalimul scăldat azi în lumină pînă la Ierusalimul din sufletele noastre, noi toți simțim cum Domnul înviază pe rând, ca un val de lumină veșnică ce cuprinde și atinge fiecare colț al acestei lumi, luminîndu-ne și curățindu-ne pe fiecare.
 
Parintele Deian

NO PUBLIC SERVICES!!!!

By SuperUser Account on 24.03.2020

Update:

Preacuvioși și Preacucernici Părinți/ Reverend Fathers/ Reverends Peres,
 
Găsiți în fișierele atașate o completare a Îndrumărilor pastorale precedente. Sunt trei lucruri la care să luați aminte:
(1) un comportament sănătos și sobru în ce comunicăm și transmitem;
(2) aplicarea cu strictețe a numărului maxim de participanți la slujbă;
(3) atenție sporită la soluțiile de ajutor financiar care sunt propuse în acest moment și organizațiilor caritabile. 
Mulțumesc.
******************
You will find in the attached files a complement to the previous Pastoral Guidelines. There are three things to keep in mind: 
(1) a healthy and sober behavior in what we communicate and transmit; 
(2) applying strictly the instructions regarding the maximum number of participants in the religious services; 
(3) increased attention to the financial aid solutions that are proposed at this time also for the charitable organizations.
 Thank you.
*****************
Vous trouverez dans les fichiers joints un complément aux précédentes directives pastorales. Il y a trois choses à garder à l'esprit: 
(1) un comportement sain et sobre dans ce que nous communiquons et transmettons; 
(2) l'application stricte des instructions données quant au nombre maximum de participants aux offices religieux; 
(3) une attention accrue aux solutions d'aide financière qui sont proposées à ce moment aussi pour les organisations caritatives.
Merci.
 
In Hristos Domnul/ In Christ our Lord/ En Christ notre Seigneur,
 
+Ioan Casian
Episcopul Ortodox Român al Canadei
Saint-Hubert, 30 martie 2020
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________

Veți găsi în fișierele atașate recomandările cu efect imediat pentru toate parohiile și mănăstirile Episcopiei noastre.

Indrumari pastorale - RO

Paraclisul-RO

You will find in the attached files the recommendations with immediate effect for all the parishes and monasteries of our Diocese.

Pastoral guidelines - EN

Paraklesis-EN

Vous trouverez dans les fichiers joints les recommandations avec effet immédiat pour toutes les paroisses et les monastères de notre Diocèse.

Directives pastorales - FR

Paraclisis-FR

 

Întru Domnul nostru Iisus Hristos/ In Christ our Lord/ En Christ nôtre Seigneur,

+Ioan Casian

Episcopul Ortodox Român al Canadei

Saint-Hubert, 20 martie 2020