VECHIUL TESTAMENT

Facerea - Întâia Carte a lui Moise
Ieşirea - A Doua Carte a lui Moise 
Leviticul - A Treia Carte a lui Moise 
Numerii - A Patra Carte a lui Moise 
Deuteronomul - A Cincea Carte a lui Moise
Cartea lui Iosua Navi 
Cartea Judecătorilor
Cartea Rut 
Cartea Întâi a Regilor
Cartea a Doua a Regilor
Cartea a Treia a Regilor
Cartea a Patra a Regilor
Cartea Întâi Paralipomena sau Cartea Întâi a Cronicilor
Cartea a Doua Paralipomena sau Cartea a Doua a Cronicilor
Cartea Întâi a lui Ezdra
Cartea lui Neemia sau a Doua Ezdra 
Estera
Cartea lui Iov
Psalmii
Pildele lui Solomon
Ecclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia 
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Iezechiel
Daniel
Osea
Amos
Miheia
Ioil
Avdie
Iona
Naum
Avacum
Sofonie
Agheu
Zaharia
Maleahi
Cartea lui Tobit
Cartea Iuditei
Cartea lui Baruh
Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri 
Cartea a treia a lui Ezdra
Cartea Înţelepciunii lui Solomon 
Cartea Înţelepciunii lui Isus, e4e Fiul lui Sirah (Eclesiasticul)
Istoria Susanei 
Istoria omorârii Balaurului şi a sfărâmării lui Bel (Luată de la sfârşitul Cărţii lui Daniel)
Cartea Întâi a Macabeilor
Cartea a Doua a Macabeilor
Cartea a Treia a Macabeilor
Rugăciunea Regelui Manase
NOUL TESTAMENT

Sfânta Evanghelie după Matei
Sfânta Evanghelie după Marcu 
Sfânta Evanghelie după Luca
Sfânta Evanghelie după Ioan
Faptele Sfinţilor Apostoli
Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel
Întâia Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 
A Doua Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola Întâia către Tesalonicieni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola A Doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola Întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola A Doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel 
Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
A Doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 
A Doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
A Treia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul