1925 - Fondatori

Parohia

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei

Martie 25, 2020

Rugăciune specială pentru încetarea noii epidemii:

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare (noua epidemie), precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!

 

Special prayer for the end of the new epidemic:

Lord, our God, the One who is rich in mercy and, with your wise care, you guard our lives, listen to our prayer, receive our repentance for sins, stop the new contagious disease (the new epidemic), as you have ceased to punish the people in the days of King David. You who are the Doctor of our souls and our bodies, gives healing to those contaminated by the disease, raising them hastily from the bed of pain, to glorify You, the Most Merciful Savior, and those who are healthy protect them from any disease. Bless, strengthen and guard, Lord, with Your grace, all those who, with love of people and sacrifice, care for the sick at their homes or in hospitals. Removes all disease and suffering from the people and teaches us to value life and health as gifts coming from Your. Grant us, O God, your peace, and fill our hearts with unwavering faith in your protection, with hope in your help, and with love towards Your and our neighbor. That Yours is to have mercy and to save us, our God, and to Your we give glorify: Father and Son and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen.